COMPANY JINGLE

Creating name recognition to emphasize its shared business principles & values was the reason Orani Water District launched its own company jingle, entitled: "Tagong Yaman". It was a very inspiring song that accentuated the unique identity of Orani Water District and its people. Thank you to its writer, our beloved friend, the late Msgr. Romeo T. Banaban. Music for it was arranged and sung by Danny Bacia & Jojo Santos.


Tagong Yaman


Written by Msgr. Romeo T. Banaban
Music arranged and sung by Danny Bacia & Jojo Santos

Ating handugan ang ating bayan
Yamang likas alay ng kalikasan
Tubig na dalisay, padaluyin
Tagong daloy sa ilalim tuklasin

Iyan ang aming pangako
Iyan ang aming gagawin
Sama sama tayo sa iisang adhikain

Ingatan natin at hwag sayangin
Patak man ng ulan, laman ng tapayan
Hamog nga ng gabi, pag itoy naipon
Pandilig, pangluto, at pangpaligo

Iyan ang aming pangako
Iyan ang aming gagawin
Sama sama tayo sa iisang adhikain
Kaming kawani ng Water District Orani
Naglilingkod sa inyo ng walang pasubali
Tulong tulong tayo kung maari
At pati bayan itinatangi

Iyan ang aming pangako
Iyan ang aming gagawin
Sama sama tayo sa iisang adhikain
Iyan ang aming pangako
Iyan ang aming gagawin
Sama sama tayo sa iisang adhikain
Kaming kawani ng Water District Orani
Naglilingkod sa inyo ng walang pasubali
Tulong tulong tayo kung maari
At pati bayan itinatangi

Tulong tulong tayo kung maari
At pati bayan itinatangi